Akademia Dzieciaka.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że nasza Fundacja otrzymała zezwolenie na organizację zbiórki publicznej o numerze “2019/1731/OR” wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dane zawarte w zgłoszeniu zostały zamieszczone na portalu zbiórek publicznych.

http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegoly-zbiorki.xhtml?zbiorka_nazwa=AKADEMIA%20DZIECIAKA&v=323857379653033247243717456889513046806854893584

X