Włącz się do Akcji Skarbonka dla Akademii Dzieciaka !

Nasze Skarbonki są już gotowe, by ruszyć w teren. Włącz się do Akcji i wesprzyj działalność Akademii Dzieciaka ! Zebrane środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z działalnością Akademii Dzieciaka przy ul. 1-go Maja 51 w Lublinie. Ty też możesz pomóc i wstawić jedną z nich w swojej najbliższej okolicy np.: szkole, firmie, sklepie lub aptece… Wystarczy że skontaktujesz się z Fundacją Uśmiech Szczęścia na adres email: zarzad@usmiechszczescia.pl lub osobiście w siedzibie fundacji. Napełnijmy wspólnie Skarbonki. Każda pełna Skarbonka to większa szansa na bezproblemową działalność Akademii Dzieciaka. Ważna jest dla nas każda, choćby najmniejsza kwota. Każda złotówka się liczy!

Fundacja Uśmiech Szczęścia w ramach projektu „Akademia Dzieciaka” prowadzi zbiórkę publiczną o nr 2021/181/OR. Zbiórka odbywa się na podstawie zezwolenia wydanego przez MSWiA. Jej celem jest pozyskanie środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z działalnością Akademii Dzieciaka przy ul. 1-go Maja 51 w Lublinie.

„Skarbonka dla Akademii Dzieciaka”


Jedną z form wsparcia naszej zbiórki jest możliwość pobrania i wstawienia Skarbonki. Możesz to zrobić w swojej najbliższej okolicy np.: szkole, firmie, sklepie lub aptece… Zebrane środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z działalnością Akademii Dzieciaka przy ul. 1-go Maja 51 w Lublinie.
1.Jak pobrać Skarbonkę ?
a. Można skontaktować się z nami: dzwoniąc tel. 797-738-781 lub wysyłając wiadomość na adres: zarzad@usmiechszczescia.pl i zamówić Skarbonkę.
b. Można skontaktować się z nami i odebrać Skarbonkę w siedzibie Fundacji Uśmiech Szczęścia ul.1-go Maja 51, 20-410 Lublin.
2. Jak oddać Skarbonkę i rozliczyć zbiórkę ?
a. Należy oddać Skarbonkę w ustalonym przez strony terminie w siedzibie Fundacji Uśmiech Szczęścia ul. 1-go Maja 51, 20-410 Lublin.
b. Należy odesłać Skarbonkę przez wskazaną firmę kurierską NA KOSZT FUNDACJI,
3.Czas trwania akcji
Nasza Akcja „Skarbonka dla Akademii Dzieciaka” potrwa do 31.12.2021 r. Skarbonki można zamawiać do 15.12.2021 r. Wszystkie Skarbonki muszą zostać oddane, a zebrane pieniądze rozliczone do 15.01.2022 r.
4.Warunki bezpieczeństwa
a. Każda Skarbonka ma indywidualny numer, jest oznakowana i zaplombowana, a jej konstrukcja nie pozwala naruszyć zawartości bez uszkodzenia Skarbonki.
b. Każda wydana Skarbonka będzie ewidencjonowana w bazie Fundacji, zawierającej dane osoby pobierającej oraz adres szkoły/firmy, w której będzie ustawiona. Baza będzie zawierała datę pobrania, rozliczenia oraz zwrotu Skarbonki.

Załączniki do Akcji „Skarbonka dla Akademii Dzieciaka”

WNIOSEK SKARBONKA DLA AKADEMII DZIECIAKA


.
O Akcji Skarbonka dla Akademii Dzieciaka

Regulamin Akcji Skarbonka dla Akademii Dzieciaka

Plakat

Zgoda zarządcy obiektu na ustawienie skarbony

X