Uśmiech Szczęścia działa w celu:

 

 

  pomocy dzieciom z domów dziecka i rodzin dysfunkcyjnych,

 

  pomocy dzieciom potrzebującym wsparcia ze względu na sytuacje życiowe w jakich się znalazły,

 

  wsparcia finansowego talentów i uzdolnień wsród dzieci i młodzieży

 

 

  pomoc w wejściu w dorosłe, samodzielne życie,

 

  pomocy dzieciom, osobom niepełnosprawnym oraz wszystkim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej,

 

 

Nasze Cele realizujemy poprzez:

 

♥   Organizowanie akcji mających na celu propagowanie i organizację wolontariatu,

 

♥   Zbiórkę środków pieniężnych wśród osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

 

♥   Promowanie Fundacji przez produkcję podarunków z logo Fundacji Uśmiech Szczęścia,

 

♥   Organizowanie wystaw, koncertów, imprez, balów charytatywnych, loterii,

 

♥   Udział w szkoleniach mających na celu rozwój osób zawiązanych z Fundacją,

 

♥   Promocję Fundacji w mediach,

 

 

Nasze akcje

 

Uśmiech Szczęścia w Domu Dziecka

 

♥  wspieramy rozwój i edukację dzieci i młodzieży

♥  wspieramy podopiecznych Domów Dziecka

♥  finansujemy kursy i szkolenia

♥  finansujemy zajęcia pozaszkolne

♥  pomagamy w wejściu w dorosłe życie

 

Jestem szczęśliwy, bo umiem…

 

♥  organizujemy korepetycje dla dzieci i młodzieży prowadzone przez wolontariuszy,

♥ organizujemy spotkania edukacyjne mające na celu nadrobienie zaległości w nauce

♥ organizujemy zajęcia mające na celu pomoc w przygotowaniu do egzaminów sprawdzających

 

Pomaganie przez kupowanie

 

♥   balon Fundacji Uśmiech Szczęścia

♥   wpinka Fundacji Uśmiech Szczęścia

♥   smyczka Fundacji Uśmiech Szczęścia

 

 

Wpłać darowiznę

 

 

Gorąco zapraszamy do wsparcia działań naszej Fundacji. Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli przeznaczyć większą ilość funduszy na realizację celów statutowych. Pozyskane środki pozwolą fundacji na prowadzenie aktywnej działalności na rzecz swoich podopiecznych jak również wzięcie udziału w realizacji nowych projektów. Dla nas każda złotówka ma znaczenie !  

 

 

Dane do przelewu:
Tytuł: Darowizna na cele statutowe
Nazwa banku: mBANK
Numer konta bankowego: 04 1140 2004 0000 3002 7760 6240

Dane Fundacji:
Fundacja Uśmiech Szczęścia
Ul. Bursztynowa 19/86
20-576 Lublin

KRS: 0000727954
NIP: 712-336-82-76
REGON: 369988557

 

 

 

X