Welcome to our website! Call us: (800) 123 4567 and send e-mail: info@examplewebsite.com

Fundacja Uśmiech Szczęścia działa w celu:

  pomocy dzieciom z domów dziecka i rodzin dysfunkcyjnych,

  pomocy dzieciom potrzebującym wsparcia ze względu na sytuacje życiowe w jakich się znalazły,

  wsparcia finansowego talentów i uzdolnień wsród dzieci i młodzieży

  pomoc w wejściu w dorosłe, samodzielne życie,

  pomocy dzieciom, osobom niepełnosprawnym oraz wszystkim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej,

 

 

Nasze Cele realizujemy poprzez:

♥   Organizowanie akcji mających na celu propagowanie i organizację wolontariatu,

♥   Zbiórkę środków pieniężnych wśród osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

♥   Promowanie Fundacji przez produkcję podarunków z logo Fundacji Uśmiech Szczęścia,

♥   Organizowanie wystaw, koncertów, imprez, balów charytatywnych, loterii,

♥   Udział w szkoleniach mających na celu rozwój osób zawiązanych z Fundacją,

♥   Promocję Fundacji w mediach,

Nasze akcje :

Obecnie prowadzimy dwie zbiórki publiczne:

„Uśmiech Szczęścia w Domu Dziecka” zbiórka publiczna o nr 2018/2510/OR mającą na celu pomoc dzieciakom z domów dziecka, jak również dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych potrzebującym wsparcia ze względu na sytuacje życiowe w jakich się znalazły.

„Akademii Dzieciaka” – zbiórka publiczna o nr 2019/1731/OR prowadzona w celu pozyskania brakujących środków na utworzenie i rozwój „Akademii Dzieciaka” – Placówki Wsparcia Dziennego. prowadzącej działalność opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci i młodzieży ( t.j. pokrycie kosztów związanych z przystosowaniem lokalu do wymogów niezbędnych do otrzymania statusu Placówki Wsparcia Dziennego, przeprowadzeniem bieżących remontów, zakupem niezbędnego wyposażenia lokalu).

UŚMIECH SZCZĘŚCIA W DOMU DZIECKA

 • wspieramy rozwój i edukację dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
 • wspieramy podopiecznych Domów Dziecka
 • finansujemy kursy i szkolenia
 • organizujemy zajęcia dodatkowe
 • pomagamy w wejściu w dorosłe życie

AKADEMIA DZIECIAKA

 • – pomagamy kreatywnie spędzać wolny czas
 • – prowadzimy darmowe korepetycje
 • – zajęcia tematyczne : plastyczne, techniczne
 • – szkolenia dla pracowników i wolontariuszy

NAMIOT FUNDACJI UŚMIECH SZCZĘŚCIA

Inicjatywa ta powstała w celu promocji Fundacji podczas festynów i imprez, jak również osłodzeniu twojego życia pyszną watą cukrową lub własnoręcznie przygotowaną lemoniadą.

 • KOŁO SZCZĘŚCIA
 • WATA CUKROWA
 • LEMONIADA
 • HEL DO GADANIA

Korzystając z usług oferowanych w Namiocie Fundacji Uśmiech Szczęścia wspomagasz Naszych podopiecznych.

GADŻETY FUNDACJI UŚMIECH SZCZĘŚCIA

Gadżety można nabyć na stronie internetowej fundacji www.usmiechszczescia.pl lub podczas imprez w Namiocie Fundacji Uśmiech Szczęścia.

Podczas zbiórek do puszek Wolontariusze rozdają BROSZKI I NAKLEJKI Z LOGO , które są wręczane jako podziękowanie za złożone datki.

Nabywając Gadżety Fundacji Uśmiech Szczęścia wspomagasz Naszych podopiecznych.

 

X