Welcome to our website! Call us: (800) 123 4567 and send e-mail: info@examplewebsite.com

FUNDRAISER – LUBLIN

Fundraising – polega na pozyskiwaniu funduszy od indywidualnych darczyńców, dzięki którym Fundacja może planować oraz rozszerzać swoją działalność, a co za tym idzie skuteczniej realizować założenia i cele statutowe. 

Praca polega na dotarciu oraz przedstawieniu potencjalnym darczyńcom działań Fundacji oraz na zachęceniu do wspierania tych działań poprzez przekazania darowizny bądź stałego wspierania poprzez przekazywanie regularnych darowizny.

Wykazując się umiejętnościami zarzadzania zespołem, samodzielną organizacją pracy można zostać liderem grupy, czyli osoby kierującej danym zespołem Fundraiserów.

W przypadku osób, które mają doświadczenie lub umiejętności wykraczające poza pozyskiwanie darczyńców, istnieje możliwość przejścia do innych struktur Fundacji.

Oferujemy:

-atrakcyjne wynagrodzenie godzinowe + prowizję
-elastyczny grafik dostosowany do twojego czasu !!!
-pracę na umowę zlecenie
-pracę w młodym zespole

WYŚLIJ

kwestionariusz_osobowy – Fundacja Uśmiech Szczęścia

NA

kontakt@usmiechszczescia.pl

Głównym celem naszej działalności jest niesienie wszelkiego rodzaju pomocy dla dzieciaków z Domu Dziecka, jak również dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W tym celu organizuje cykliczne projekty dobroczynne na terenie całej Polski.

Obecnie prowadzimy dwie zbiórki publiczne:

„Uśmiech Szczęścia w Domu Dziecka” zbiórka publiczna o nr 2018/2510/OR mającą na celu pomoc dzieciakom z domów dziecka, jak również dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych potrzebującym wsparcia ze względu na sytuacje życiowe w jakich się znalazły.

„Akademii Dzieciaka” – zbiórka publiczna o nr 2019/1731/OR prowadzona w celu pozyskania brakujących środków na utworzenie i rozwój „Akademii Dzieciaka” – Placówki Wsparcia Dziennego. prowadzącej działalność opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci i młodzieży ( t.j. pokrycie kosztów związanych z przystosowaniem lokalu do wymogów niezbędnych do otrzymania statusu Placówki Wsparcia Dziennego, przeprowadzeniem bieżących remontów, zakupem niezbędnego wyposażenia lokalu).

Działania te możemy prowadzić na podstawie pozwolenia wydanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

X