– Uśmiech Szczęścia w Domu Dziecka

♥   wspieramy rozwój i edukację dzieci i młodzieży

♥   wspieramy podopiecznych Domów Dziecka

♥   finansujemy kursy i szkolenia

♥   finansujemy zajęcia pozaszkolne

♥   pomagamy w wejściu w dorosłe życie

– Jestem szczęśliwy, bo umiem…

♥   organizujemy korepetycje dla dzieci i młodzieży prowadzone przez wolontariuszy

♥   organizujemy spotkania edukacyjne mające na celu nadrobienie zaległości w nauce

♥   organizujemy zajęcia mające na celu pomoc w przygotowaniu do egzaminów sprawdzających

–  Pomaganie przez kupowanie.

Kupując Gadżet Fundacji Uśmiech Szczęścia – Pomagasz Naszym Podopiecznym

♥   balon Fundacji Uśmiech Szczęścia

♥   wpinka Fundacji Uśmiech Szczęścia 

♥   smyczka Fundacji Uśmiech Szczęścia 

X