Welcome to our website! Call us: (800) 123 4567 and send e-mail: info@examplewebsite.com

OFERTY PRACY :

AKTUALNE OFERTY PRACY :

 

PRACA WAKACYJNA – Trójmiasto

FUNDREISER – LUBLIN

Głównym celem naszej działalności jest niesienie wszelkiego rodzaju pomocy dla dzieciaków z Domu Dziecka, jak również dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W tym celu organizuje cykliczne projekty dobroczynne na terenie całej Polski.

Obecnie prowadzimy dwie zbiórki publiczne:

„Uśmiech Szczęścia w Domu Dziecka” zbiórka publiczna o nr 2018/2510/OR mającą na celu pomoc dzieciakom z domów dziecka, jak również dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych potrzebującym wsparcia ze względu na sytuacje życiowe w jakich się znalazły.

„Akademii Dzieciaka” – zbiórka publiczna o nr 2019/1731/OR prowadzona w celu pozyskania brakujących środków na utworzenie i rozwój „Akademii Dzieciaka” – Placówki Wsparcia Dziennego. prowadzącej działalność opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci i młodzieży ( t.j. pokrycie kosztów związanych z przystosowaniem lokalu do wymogów niezbędnych do otrzymania statusu Placówki Wsparcia Dziennego, przeprowadzeniem bieżących remontów, zakupem niezbędnego wyposażenia lokalu).

Działania te możemy prowadzić na podstawie pozwolenia wydanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

X