Każdy UCZESTNIK przystępujący do zabawy ma prawo do JEDNEGO zakręcenia KOŁEM.

Po zatrzymaniu się KOŁABIAŁA STRZAŁKA wskazuje POLE z wylosowanym KOLOREM.

Do każdego KOLORU przypisana jest NAGRODA w postaci Gadżetów                Fundacji Uśmiech Szczęścia.

 

X