Welcome to our website! Call us: (800) 123 4567 and send e-mail: info@examplewebsite.com

Każdy UCZESTNIK przystępujący do zabawy ma prawo do JEDNEGO zakręcenia KOŁEM.

Po zatrzymaniu się KOŁABIAŁA STRZAŁKA wskazuje POLE z wylosowanym KOLOREM.

Do każdego KOLORU przypisana jest NAGRODA w postaci Gadżetów                Fundacji Uśmiech Szczęścia.

 

X