Welcome to our website! Call us: (800) 123 4567 and send e-mail: info@examplewebsite.com

Bezpłatne warsztaty techniczno-plastyczne-1

Zapraszamy dzieci w wieku 712 lat na cykl bezpłatnych zimowych warsztatów techniczno – plastycznych.

Od 15 listopada do 29 lutego można rozwijać swoje pasje i umiejętności podczas warsztatów prowadzonych przez naszych wolontariuszy. Na zajęciach zaprojektujemy i stworzymy m.in. kartki i dekoracje świąteczne, klucz andrzejkowy, serca walentynkowe.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: ( imię i nazwisko, wiek i nr telefonu) na adres kontakt@usmiechszczescia.pl .

Pierwsze zajęcia odbędą się 15 listopada 2019r. o godzinie 17.00

Będziemy kleić, malować i konstruować !

Zapisy do 14 listopada 2019r. !!!

Więcej informacji: tel. 690 346 266 , zarzad@usmiechszczescia.pl .

Przed wyrażeniem zgody proszę o zapoznanie się z poniższymi załącznikami:

  1. REGULAMIN WARSZTATÓW I ZAJĘĆ W FUNDACJI UŚMIECH SZCZĘŚCIA
  2. ZGŁOSZENIE KANDYDATA – WARSZTATY
  3. ZAŁĄCZNIKI 1-4
  4. PLAN ZAJĘĆ – ZIMOWE WARSZTATY

Imię i Nazwisko kandydata (wymagane)

OŚWIADCZENIE- ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z postanowieniem „REGULAMINU ZAJĘĆ I WARSZTATÓW W FUNDACJI UŚMIECH SZCZĘŚCIA” oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach/warsztatach organizowanych przez Fundację Uśmiech Szczęścia przy ulicy 1-go Maja 51 w Lublinie.

Akceptuję warunki oraz zobowiązuje się do przestrzegania wskazanego wyżej „REGULAMINU ZAJĘĆ I WARSZTATÓW W FUNDACJI UŚMIECH SZCZĘŚCIA” jednocześnie zobowiązuje się, do złożenia/wysłania najpózniej 3 dni przed planowanymi zajęciami/warsztatami KOMPLETU WYPEŁNIONYCH „ZAŁĄCZNIKÓW 1-4”.

X